گریل و کباب پز بریاجی41

قیمت اصلی 49,501,000 ریال بود.قیمت فعلی 47,025,950 ریال است.