سرخ کن بدون روغن پارس خزر مدل کریسپی CRISPY(بدون ظرف کیک)

44,300,000 ریال